Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder
Ánh Trăng là nét đẹp thiên nhiên trong sáng. Trăng tròn là một cái gì đó rất thanh khiết và trọn vẹn tròn đầy. Ánh Trăng Phật Pháp là chân tâm thường trụ, là tánh Phật nơi mỗi sinh linh con người và vạn vật. Ánh trăng luôn từ bi bao dung toả sáng đêm đen như tấm lòng từ bi hỉ xả của Đức Phật luôn ban rải cho muôn loài đau khổ. Trăng tròn ngàn năm vẫn sáng để chờ đợi những khách tha hương đang mãi lang thang trong cuộc tử sanh phiêu phong ngàn dặm sớm trở về an trú nơi tâm thật, quê hương thật của mình. Ánh Trăng Phật Pháp được nhạc sĩ Uy Thi Ca và Giác An phổ từ 13 bài thơ trong Thi Tập Nắng Lăng Ngiêm của Ni Sư Giới Hương như sau:
 anhtrangphatphap 1. Giới thiệu: Đồng Văn

2. Ánh Trăng Phật Pháp, Nhạc: Uy Thi Ca, Ca sĩ: Thùy Dương

3. Bốn Mươi Chín Ngày Thiền Tọa, Nhạc: Giác An, Ca sĩ: Bích Phượng

4. Đạo Tình Cỏ Lá, Nhạc: Uy Thi Ca, Ca sĩ: Nhật Huy

5. Bước Chân Trên Cát, Nhạc: Giác An, Ca sĩ: Thụy Vân

6. Tấm Lòng của Mẹ, Nhạc: Uy Thi Ca, Ca sĩ: Hoàng Yến

7. Nếu Không Có, Nhạc: Giác An, Ca sĩ: Vũ Bảo

8. Sông Hằng Thiêng Liêng, Nhạc: Giác An, Ca sĩ: Đông Quân

9. Con Lạy Phật, Nhạc: Uy Thi Ca, Ca sĩ: Thụy Vân

10. Lộc Uyển - Vườn Nai, Nhạc: Giác An, Ca sĩ: Hoàng Yến

11. Bến Bát Nhã Tao Ngộ, Nhạc: Uy Thi Ca, Ca sĩ: Nhật Huy

12. Hồn Thơ Lên Tiếng, Nhạc: Giác An, Ca sĩ: Trung Hậu

13. Hương Bồ Đề, Nhạc: Giác An, Ca sĩ: Vũ Bảo

14. Chuỗi Tràng Hạt, Nhạc: Uy Thi Ca, Ca sĩ: Hiếu Ngọc

Xin trân trọng mời quý vị thưởng thức và lắng nghe.
Vol 4
Nam Mô A Di Đà Phật