Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder
 01. Giới thiệu
 
 07 Chiếc Lá Vàng
 
02. Đào Xuân Lộng Ý Kinh
 
08 Tam Bảo Của Tự Tâm
 
03 Sen Nở Thấy Phật A Di Đà
 
09 Mai Vàng Đón Xuân
 
04 Hoa Ưu Đàm Đã Nở
 
10 Ngợi Khen Công Hạnh Quán Thế Âm
 
05 Mừng Đức Phật Di Lạc Giáng Sinh
 
11 Tình Hiếu Bao La
 
06 Mẹ Vẫn Bên Con
 
12 Bonus Nhạc Quê Hương.THẦN KINH MUÔN THUỞ
 
  13 Bonus Nhạc Trẻ XUÂN KHAI NGỘ