Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Được đến Chùa Hương Sen, Cali, đảnh lễ xá lợi của sư bà Hải Triều Âm để tăng thêm lòng tin rằng: hễ chúng ta sống một đời niệm Phật, giới hạnh thanh tịnh, tu tập tâm linh thì khi chết sẽ lưu lại xá lợi óng ánh cho thế gian.

Trân trọng cung thỉnh chư Tôn Đức và kính mời quý nhà văn, quý cơ quan truyền thông, quý cư sĩ Phật tử nhín chút thì giờ đến chứng minh và tham dự Buổi Lễ Trao Giải Ananda Viet Awards viết về Đạo Phật được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 1 năm 2018 tại Sangha Center 7641 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92648..