Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder
 
 logoAnanda

14902 Moran Street Suite B Westminster, CA 92683

Telephone: (714) 988-5388 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Westminster ngày 25 tháng 12 năm 2017

Kính gửi Hòa thượng Thích Thái Siêu

Trích yếu: Tường trình công tác tổ chức giải Ananda Viet Awards viết về đạo Phật.

Kính bạch Hòa thượng,

Có lẽ cư sĩ Mật Nghiêm khi cung thỉnh Hòa thượng làm chủ lễ phát giải thưởng đã thưa với Hòa thượng, mục đích của giải Ananda Viet Awards viết về đạo Phật do Hội Phật Học Đuốc Tuệ và Thư Viện thức Hoa Sen đồng tổ chức là khuyến khích việc sáng tác cá nhân, xuất phát từ nguồn cảm xúc đối với các hiện tượng thiên nhiên và đời sống xã hội, được miêu tả, bằng nhận thức, lý giải và thái độ sống động qua những lời dạy của Đức Phật; với nội dung có sức chuyển tải được giáo lý thâm sâu, vi diệu mà rất gần gũi, giản dị của đức Phật trong đời sống hàng ngày.

Và do nhân duyên tốt lành, cho đến nay, sau một năm hoạt động, công tác tổ chức giải Ananda Viet Awards viết về đạo Phật đã hoàn tất viên mãn. Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 146 bài viết bao gồm văn, thơ và thơ phổ nhạc.

Ủy ban sơ tuyển đã tuyển chọn vào vòng sơ tuyển được 51 bài, gồm 27 bài văn và 24 bài thơ (mỗi bài gồm một hay nhiều bài ngắn), trong đó có 3 bài thơ phổ nhạc.

Hội đồng tuyển chọn chung kết gồm 10 vị giám khảo là các học giả, nhà văn, nhà thơ từ Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ đã tuyển chọn được 15 bài vào vòng bán kết và từ 15 bài này Hội đồng tuyển chọn chung kết đã chấm điểm từng bài theo tiêu chuẩn chung và đã chọn được 8 bài có số điểm cao nhất.

Mỗi bài có điểm xếp hạng tối đa là 100 điểm bao gồm ý tưởng, văn phong, cách dùng chữ, và câu văn hay thơ. Ban tổ chức đã cộng điểm theo một lập trình điện toán lập sẵn và 8 bài được tuyển chọn xếp hạng theo thứ tự sau:

Giải Nhất: 3000 USD tác giả Nhất Tâm Nguyễn Xuân Chiến (Việt Nam) với bài văn Ông thầy Huế ròn Huế rặt.
Giải Nhì: 2000 USD tác giả Lưu Thị - Diệu Liên Lý Thu Linh (Việt Nam) với bài văn Bóng Thời Gian.

Giải Ba:1000 USD tác giả Nguyên Thuần – Nguyễn Đằng Giao (Hoa Kỳ) với bài thơ Quết Lá.
Năm Giải Khuyến Khích trị giá tổng cộng 1000 USD với các tác giả: Tâm

Nhuận Phúc (Hoa Kỳ), Thích Tâm Tiến (Hoa Kỳ), Tâm Uyển (Ấn Độ), Nhất Tâm Nguyễn Xuân Chiến (Việt Nam), và Đồng Thiện (Hoa Kỳ).

Hội Đồng Tuyển Chọn Chung Kết Giải Ananda Việt Awards của năm 2017 gồm 10 nhà văn và nhà thơ: Chân Hiền Tâm (VN), Hoang Phong (Pháp), Mật Nghiêm (Hoa Kỳ), Nguyên Giác (Hoa Kỳ), Nguyễn Minh Tiến (VN), Nguyễn Lương Vỵ (Hoa Kỳ), Nguyễn Thị Hoàng Bắc (Hoa Kỳ), Huỳnh Kim Quang (HK), Tâm Thường Định (HK), và Vĩnh Hảo (HK)

Ban tổ chức trân trọng kính trình lên Hòa thượng diễn tiến công tác tổ chức giải Ananda Viet Awards viết về Đạo Phật và kính cung thỉnh Hòa Thượng ban đạo từ cho đại chúng hiện diện buổi lễ như để đánh dấu một khởi đầu cho một chuỗi sự kiện về sinh hoạt văn học Phật Giáo hải ngoại nhân dịp đầu năm 2018 và cũng là tạo một tiền lệ tốt đẹp cho những năm về sau để Giải Ananda Việt Awards sẽ trở thành một vườn ươm lý tưởng cho những hạt giống văn chương Phật giáo được phát hiện, nuôi dưỡng và lớn mạnh.

Trân trọng kính trình.

Phụ tá Trưởng Ban Tổ Chức
Tâm Diệu | Chủ biên Website Thư Viện Hoa Sen

Bản sao kính gửi:
Cư sĩ Mật Nghiêm
GS. Tâm Cát Nguyễn Trung Quân Cư sĩ Nguyên Giác

Đính kèm

-Thư mời
-Tám bài văn và thơ đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến Khích

 

Đính kèm file PDF