Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Tám gió thử người thật có tu?
Mong cầu chi lắm pháp ở ngoài
Xao động tâm trí, hầu lạc ngõ
A Di Đà Phật, niệm đi thôi.

Kính thưa Sư Phụ thanh cao,

Đã ban ruộng Phước Ân sâu đáp đền

Cho con công đức góp phần,

Bài thơ DA MÀU được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhất.

Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi

Mấy ai đã bước sai đường

Say mê lầm lạc biết đường nào ra?

Bụi trần cám dỗ hồng mê

Nương theo đạo pháp để mà định tâm

Chơn Không thể bất biến, 
Huyễn hữu thường đổi thay.
Khói mây bọt bóng nước,

Con về đây gieo hạt từ tâm

Ruộng phước điền an cư mùa hạ

Trên thọ ân giáo pháp thầy trao

Dưới thọ nhận đàn na hiến cúng

Ba tháng trường thúc liễm thân tâm

Con tìm Mẹ ở đâu xa,
Từ lâu Mẹ vẫn đây mà con ơi!
Có cơn bỉ cực khùng điên
Con thơ nhớ Mẹ thường hằng dõi trông

Biển cả mênh mông sóng dập dồn

Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi

Con về đây gieo hạt từ tâm

Ruộng phước điền an cư mùa hạ

Trên thọ ân giáo pháp thầy trao

Dưới thọ nhận đàn na hiến cúng

Lá vàng rơi

Khắp phương trời

Dòng suối lạnh

Kết thành tinh

Đóa hoa khô

Vừa đản sanh chín rồng phun nước tắm

Mang an vui mát mẻ đến trần gian

Xóa khổ đau an ủi kẻ nghèo nàn

Vì chỉ rỏ mỗi tâm đều có Phật

Nâu sòng cô khoác áo nhà tu

Nghiệp trần xa lánh thành nữ tu

Tìm về bên Phật nương ánh Đạo

Trau dồi đạo đức nhờ minh Sư