Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Sen Việt đã thực hiện một Phim tài liệu dài 50 phút, tổng hợp tư liệu ngắn gọn về Sư Bà Hải Triều Âm với những thông tin về tiểu sử, quá trình hành trì tu tập và hành Đạo của người.

Đệ tử chúng con TKN Bảo Quang, TKN Đức Nghiêm từ phương trời Canada vọng hướng về đảnh lễ giác linh Thầy. 

Nhớ Lễ Hội Quan Âm năm ngoái 2013 tại Chùa Việt Nam, trong nhóm 4 giảng sư Vấn Đáp Phật Pháp cho hàng Phật tử, quý Hòa thượng cho con được dự trong đoàn quý giảng sư (Thượng Tọa Pháp Chơn, Thượng Tọa Đạo Quảng) và Thượng Tọa Minh Tân là trưởng nhóm. Năm nay chúng con sẽ qua chùa Việt Nam dự lễ hội nữa mà nay đã vắng bóng Thượng Tọa rồi.

Mùa An Cư năm nay, Phật giáo Việt Nam vừa phải chia tay một bậc Long Tượng thượng thủ. Sư bà Hải Triều Âm, được kính ngưỡng như hiện thân của một Kiều Đàm Di thời hiện đại.

Sư Trưởng pháp húy Hải Triều Âm, tự Đại Thành, hiệu Bác Tế Từ Hòa, thế danh Nguyễn Thị Ni. 

Nhớ Giác linh xưa :
Từ tấm bé mất mẹ lìa cha, thấy cõi đời sắc sắc không không
Đến lúc lớn  theo Thầy học bạn, hiểu cảnh Phật không không sắc sắc.

Nam mô Tự Tào Động pháp phái, húy Hải Triều Âm, tự Đại Thành, hiệu Bác Tế Từ Hòa, Kim Quang Tháp đài tiền Đại Lão Ni Trưởng Giác Linh nhã giám

Thay mặt Ban tri sự tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng thành tâm ai điếu.

Là một trong những vị ni nhỏ đang tập tễnh hoằng pháp tại Hoa kỳ, sự “quẩy dép về Tây” của Sư trưởng làm chúng con - hàng ni giới – cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi và thiếu nơi nương tựa.

Con ở phương xa nặng trĩu lòng

Thôi còn chi nữa để chờ mong?

Nhặt kỷ niệm xưa đan kết lại

Bóng người lồng lộng giữa sắc không.

Người đi bao nuối tiếc

“Tam Bảo” đứng sững sờ

Xuân xanh năm mươi mốt

Ra đi chẳng một lời.

HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE

CHÙA HƯƠNG SEN

24615 Fir Avenue, Moreno Valley, CA 92553

Tel: (951) 601-9659, Cell: (951) 616-8620

Email: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Web: www.chuahuongsen.com

 

 Kính bạch Giác Linh Ôn – Đại Lão Hòa Thượng thượng Trí h Chơn,

 Chúng con, chư Ni và quý Phật Tử Chùa Hương Sen, Moreno Valley, vừa hay tin Ôn đã an nhiên xả bỏ báo thân vào lúc 06 giờ chiều ngày 14 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Mão) tại chùa Bát Nhã, Thành Phố Santa Ana, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chúng con thật vô cùng thương tiếc khi tiễn Ôn ra đi.

 Ôi bóng cây đại thọ đã ngã!

Ôn vĩnh viễn ra di!

Bảy mươi chín năm _ một cuộc đời

Tình thương ban trải, khắp trời Mỹ Âu

Một chút gì để lại

Khiến lòng người ngẫn ngơ

Vô thường Ôn thị hiện

Tan biến giữa không hoa

Trần gian tuôn giọt lệ

Đưa tiễn bước chân Ôn!

 Thay mặt cho Chư Ni và quý  Phật Tử Chùa Hương Sen, Moreno Valley, CA, chúng con xin hướng về Lễ Tang Đài của Ôn, thành kính cầu nguyện Giác Linh Ôn: 

 THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

 Nhân đây, chúng con cũng thành tâm gởi đến Quý Thầy, Quý Sư Cô  cùng Quý Phật Tử trong môn đồ pháp quyến của Ôn lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát to lớn này.

 Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

  Moreno Valley, ngày 19 tháng 3 năm 2011

 Thành tâm kính lễ

  Thích Nữ Giới Hương