Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 Có Phật tâm, những gì con mắt có thể nhìn thấy thế giới này đều là thế giới của Phật, những thứ mà đôi tai có thể lắng nghe được đều là thanh âm của Phật, những lời nói ra từ miệng đều là ngôn ngữ của Phật, những việc làm của chân tay đều là việc của Phật. 

Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến… là căn bản phiền não, là gốc của tái sanh, gốc của sanh tử luân hồi.

Đức Phật đã dạy Tăng, Ni là những vị có trách nhiệm duy trì chánh pháp; còn cư sĩ là những người có trách nhiệm hộ trì chánh pháp.

Trụ đá có bốn đầu sư tử được vua Asoka cho khắc dựng tại thánh địa ở Sarnath, khi nhà vua đến chiêm bái thánh tích này. Nơi đây, Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên và chính nơi đây, tăng đoàn đầu tiên được thành lập

Như một vòng luẩn quẩn cứ đi từ chùa này đến chùa khác xin làm các khóa lễ mà không biết được mọi sự trên đời đều bởi do nhân quả.

Các bậc Hộ pháp luôn vận dụng mọi khả năng để hộ trì Chánh pháp, tiếp độ chúng sanh. 

Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: 
"Nếu em không nhìn thấy, anh sẽ làm mắt em, nếu em không thể nói, anh sẽ là tiếng  em". 
Lời bài hát đã khiến tôi nhớ đến một đôi vợ chồng mù ở trong thôn của bà ngoại.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn. Mà trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã nói rằng “Trên đời này có 2 hạng người khó thấy là người biết ơn và người trả ơn”.

Làm người phải có nền tảng luân thường đạo lý.  Nhất là người Á Đông chúng ta. Luân thường đạo lý là Thờ Cha, Kính Mẹ, thương yêu mọi người, nhất là người ơn của mình.  

Bỏ mẹ già đi tìm đức phật, chàng trai gặp người cần tìm ở nơi chưa bao giờ ngờ đến!

Để đạt được kết quả viên mãn trong pháp tu bố thí cúng dường, người Phật tử phải vượt thoát mọi ý niệm chấp ngã và ngã sở. 

Đời người có 4 câu hỏi lớn:

Ta vốn là ai? Ta từ đâu tới? 

Chết rồi sẽ đi về đâu? Phải chăng luật nhân quả là

có thật, thiện có thiện báo, ác có ác báo?